XXXII. ročník krasobruslařského závodu Velké ceny města Litvínova


 

 Pořádá v sobotu 13.1.2018

XXII. ročník závodu

 VELKÉ CENY

 

LITVÍNOVA

 

Závod je pořádán v rámci :

POHÁRU ČKS pro kategorie -  nováčci mladší dívky, nováčci starší dívky,  žačky nejmladší A +B, žačky mladší A + B, žačky A + B, Juniorky.

 

A: Všeobecná ustanovení

Pořadatel:                   HC Litvínov o.s.  - oddíl krasobruslení

Datum konání:            13.1.2018

Místo konání:              Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov  -  hlavní ledová plocha

Ředitel závodu:           Jana Lehká mobil: 775 140 156  krasolitvinov@centrum.cz

Sekretář závodu:         Ing. Alena Lehká mobil.: 731 411 002 krasolitvinov@centrum.cz

Kancelář závodu:        V průběhu závodu na zimním stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově

Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete nejpozději do 4.1.2018   prostřednictvím vysílajícího oddíl na adresu:  krasolitvinov@centrum.cz

Ubytování: Bude zajištěno pozvaným rozhodčím.

Úhrada nákladů:         Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS

Startovné:

1) 400,- Kč pro všechny kategorie

2) Úhrada startovného bude provedena předem, převodem na bankovní účet HC Litvínov      č.ú: 107-7498660277/0100 KB nejpozději do 10.1.2018. Do poznámky napište název klubu.

3) Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající oddíl po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného oddílu a pokyny k platbě.

 B: Technická ustanovení

Předpis:         Závodí se podle platných pravidel krasobruslení ČKS pro sezónu 2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu a organizační směrnice pohárových soutěží.

Hodnocení:                  Systém OBO násobek VJ-1.0

Rozsah závodu:            Pohár  ČKS A,B

Nováčci mladší dívky                            nar. po  1.7.2010 před 30.6.2011

Nováčci starší  dívky                             nar. po  1.7.2009 před 30.6.2010

Žačky nejmladší  A+B                           nar. po  1.7.2007 před 30.6.2009

Žačky mladší  A+B                                nar. po  1.7.2005 před 30.6.2007

Žačky  A+B                                            nar. po  1.7.2002 před 30.6.2007

Juniorky                                                  nar. po  1.7.1998 před 30.6.2004

(do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci, kategorie bude otevřena při účasti alespoň 2 chlapců v dané kategorii)

Podmínky účasti:    

1) Přihlášení účastníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem závodu.

2) Připsání souhrnné částky startovného za vysílající oddíl ve prospěch účtu pořadatele nejpozději do 10.1.2018

3) Registrační průkaz, za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u závodníků vysílající klub

Hudeb. doprovod:                   CD nosič řádně označený jménem, kategorií a klubem závodníka.

Námitky:                                 Lze podat písemně do 15- ti min. po ukončení příslušné části závodu s vkladem 1.000,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Prezentace: Prezentace závodníků končí 45 min. před začátkem každé kategorie

Losování: Losování pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 11.1.2018 v 16:30 hod.

V šatně oddílu krasobruslení HC Litvínov. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné převodem na účet pořadatele. Startovní pořadí bude zveřejněno na www. stránkách ČKS v souladu s platnou organizační směrnicí a rozesláno na kluby.

Vyhlášení výsledků: Nejpozději do 45 min. po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS.

Časový rozpis závodu: 8.00 - 20.00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a včas odeslán přihlášeným klubům na kontaktní e-mail.

Ceny: První tři v každé kategorii obdrží medaile, poháry a věcné ceny. Všichni obdrží diplomy a drobné dárky.

Upozornění: Po celou dobu závodu bude k dispozici na ZS fotograf.

 

Schvalovací doložka:                   Jana Lehká

Rozpis byl schválen STK ČKS:   ředitel závodu                   

 

Předběžný  časový rozpis:     

Velká cena Litvínova:

11:30 -  12:00 hod.                Nováčci starší

12:00  - 13:00 hod.                Nováčci mladší

13:00 - 14:00  hod.               Žačky nejmladší B

14:00 - 15:00 hod.                Žačky nejmladší A

15:00 - 16:00 hod.                Žačky mladší B

16:00 - 16:30 hod.                Juniorky

16:30 - 17:30 hod.                Žačky A

17:30  - 18:30 hod.                Žačky B

Propozice - dokument k tisku 

Vložil if .::. 11.01.2016