XXXI. ročník krasobruslařského závodu Velké ceny města Litvínova


 


Pořádá v sobotu 29.10.2016
XXXI. ročník závodu
VELKÉ CENY
LITVÍNOVA


Závod je pořádán v rámci:

POHÁRU ČKS pro kategorie -  nováčci mladší dívky, nováčci starší dívky, nováčci chlapci, žačky nejmladší A +B, žačky mladší A + B, žačky A + B, Juniorky, Adult A

Mezioddílového závodu v rámci VIII. ročníku Podkrušnohorské brusličky pro kategorie- přípravka I., II., III.
a
Projekt Bruslička v kategorii: Cvrček C2, Benjamín B1


A: Všeobecná ustanovení

Pořadatel: HC Litvínov, sportovní spolek. - oddíl krasobruslení
Datum konání: 29. 10. 2016
Místo konání: Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov - hlavní ledová plocha
Ředitel závodu: Jana Lehká, mobil: 775 140 156 krasolitvinov@centrum.cz
Sekretář závodu: Ing. Alena Lehká, mobil.: 731 411 002 krasolitvinov@centrum.cz
Kancelář závodu: V průběhu závodu na zimním stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově
Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete nejpozději do 23.10.2016 na adresu: krasolitvinov@centrum.cz
Ubytování: Bude zajištěno pozvaným rozhodčím.
Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS
Startovné: 400,- Kč pro všechny kategorie

B: Technická ustanovení

Předpis: Závodí se podle platných pravidel krasobruslení ČKS pro sezónu 2016/2017, ustanovení tohoto rozpisu a organizační směrnice pohárových soutěží a pravidel projektu Bruslička 2016/2017.

Rozsah závodu XXXI. ročníku Velké ceny Litvínova - Pohár ČKS A,B

Nováčci mladší dívky nar. po 1.7.2009 před 30.6.2010
Nováčci starší dívky nar. po 1.7.2008 před 30.6.2009
Nováčci chlapci nar. po 1.7.2008 před 30.6.2010
Žačky nejmladší A+B nar. po 1.7.2006 před 30.6.2008
Žačky mladší A+B nar. po 1.7.2004 před 30.6.2006
Žačky A+B nar. po 1.7.2001 před 30.6.2006
Juniorky nar. po 1.7.1997 před 30.6.2004
Adult A nar. před 30.6.2001
(do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci)

Rozsah mezioddílového závodu:

Přípravka I nar. bez omezení věku
Přípravka II nar. po 1.7.2010
Přípravka III nar. po 1.7.2011

Projekt Bruslička:
Skupina Cvrček C2
Benjamín B1

http://www.projekt-bruslicka.estranky.cz


Přípravka I: Od červeného puntíku rozjezd stromečkem a následuje šourák, směrem ke kruhu, poté přešlapování, 1,5 kruhu vpřed na libovolnou stranu, dále holubička vpřed, zpět k červenému puntíku. Na červeném puntíku brzda pluhem a předvést čápovou piruetu (i bez nájezdu) a libovolně zastavit( viz.přiložená mapka).

Přípravka II: od modré čáry k modré čáře
1. buřtíky vpřed
2. buřtíky vzad
3. vozíček
4. čáp

Přípravka III: od modré čáry k modré čáře
1. stromeček
2. buřtíky vpřed
3. vozíček na obou nohách
4. čáp

Podmínky účasti: Registrační průkaz s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců a klasifikací I. nebo II. Skupiny. Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u závodníků vysílající klub.

Mezioddílový závod přípravky + projekt Bruslička - průkaz zdravotní pojišťovny


V případě většího počtu přihlášených v některé kategorii si pořadatel vyhrazuje právo redukce závodníků na 24 startujících.

Hudeb. doprovod: CD nosič řádně označený jménem, kategorií a klubem závodníka.
Námitky: Lze podat písemně do 15- ti min. po ukončení příslušné části závodu s vkladem 1.000,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Prezentace: Prezentace závodníků končí 45 min. před začátkem každé kategorie
Losování: Losování startovního pořadí je vždy 30 minut před zahájením příslušné kategorie.
Vyhlášení výsledků: Nejpozději do 45 min. po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS.
Časový rozpis závodu: 8.00 - 20.00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a včas odeslán přihlášeným klubům na kontaktní e-mail.
Ceny: První tři v každé kategorii obdrží medaile, poháry a věcné ceny. Všichni obdrží diplomy a drobné dárky.
Upozornění: Po celou dobu závodu bude k dispozici na ZS fotograf

Nákres přípravka I


1. stromeček
2. šourák
3. 1,5 kruhu přešlapování vpřed
4. holubička
5. brzda pluhem
6. čápová pirueta

Schvalovací doložka:                                      Jana Lehká
Rozpis byl schválen STK ČKS                           ředitel závodu

Dokument k tisku 

Vložil if .::. 11.01.2016