Propozice závodu

 

 

Pořádá v neděli 13. 3. 2022

XI. ročník závodu

Podkrušnohorské Brusličky

 

 

Závod je pořádán v rámci:

 

MEZIODDÍLOVÉHO ZÁVODU pro kategorie: přípravka I., II., III., přípravka Adult

 

PROJEKT BRUSLIČKA pro kategorie: juniorky B,C, žačky B,C, žačky mladší B,C, žačky nejmladší B,C,

 

Do všech kategorií se můžou hlásit i chlapci, kategorie bude otevřena při účasti alespoň dvou chlapcův kategorii.

 


A: Všeobecná ustanovení

Pořadatel:                           HC Litvínov, sportovní  spolek  - oddíl krasobruslení

Datum konání:                   13. 3. 2022 NEDĚLE

Místo konání:                     Zimní stadion Ivana Hlinky

Ředitel závodu   :               Jana Lehká mobil: 775 140 156  krasolitvinov@centrum.cz

Sekretář závodu :               Ing. Alena Lehká mobil.: 731 411 002 krasolitvinov@centrum.cz

Kancelář závodu:              V průběhu závodu na zimním stadionu v Litvínově

Přihlášky:                            Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete nejpozději do 4.3.2022 prostřednictvím vysílajícího oddílu na adresu:  krasolitvinov@centrum.cz .  Společně s hudbou ve formátu MP3

Ubytování:                          Bude zajištěno pozvaným rozhodčím.

Úhrada nákladů:               Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS

 

Startovné:                            1) 500,- Kč pro všechny kategorie

2) Úhrada startovného bude provedena předem, převodem na bankovní účet HC Litvínov č.ú: 107-7498660277/0100 KB nejpozději do 4.3.2022 . Do poznámky napište název klubu.

3) V případě nepřijetí závodníka, bude startovné vráceno.

 

B: Technická ustanovení

Závodí se podle platných pravidel krasobruslení pro sezónu 2021/2022, ustanovení tohoto rozpisu a pravidel projektu Bruslička 2021/2022

 

Hodnocení:                      Systém OBO

 

Rozsah závodu:


Mezioddílový závod

Přípravka I. Mini

nar. po 1.1.2016 a mladší

Přípravka II. Střední

nar. po 1.7.2014 do 31.12.2015

Přípravka III. Velká

nar. po 30.6.2006 a mladší

Přípravka Adult

nar. před 30.6.2006

Projekt Bruslička: 

Žačky nejmladší B,C

nar. po 1.7.2011 do 30.6.2013

Žačky mladší B,C

nar. po 1.7.2009 do 30.6.2011

Žačky B,C

nar. po 1.7.2006 do 30.6.2009

Juniorky B,C

nar. po 1.7.2002 do 30.6.2006


 

Do všech kategorií se můžou hlásit i chlapci, kategorie bude otevřena při účasti alespoň dvou chlapců v kategorii.

 

Přípravka I. mini : od modré čáry k modré čáře

1. stromeček

2. buřtíky vpřed

3. čáp

4. vozíček (může být i na jedné noze)

 

Přípravka II. střední : od modré čáry k modré čáře

1. stromeček

2. šourák

3. vozíček na jedné noze

4. holubička po kruhu

 

Přípravka  III.  velká :

1. vozíček na jedné noze

2. překládání vpřed do OSMY

3. brzda

4. šourák

5. holubička po kruhu

6. libovolná pirueta

 

Přípravka ADULT:

1. vánočka, 2. trojka + překládání dozadu po osmě, 3. kadet, 4. stromeček + šourák, 5. překládání dopředu + holubička, 6. brzda, 7. dvě valčíkové trojky na jednu stranu + dvě valčíkové trojky na druhou stranu, 8. 4x vnější oblouček, 9. libovolná pirueta

V případě zájmu zašleme natočené video s prvky

Podmínky účasti:

1) Přihlášení účastníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem závodu.

2) Připsání souhrnné částky startovného za vysílající oddíl ve prospěch účtu pořadatele nejpozději do 4.3.2022

3) Registrační průkaz nebo průkaz zdravotní pojišťovny, za platnost lékařské prohlídky a souhlasu se zpracováním osobních údajů zodpovídá vysílající klub

4) hudební doprovod (viz bod níže).

 

Hudeb. doprovod:             označenou hudbu jménem, kategorií a oddílem ve formátu mp3 zašlete nejpozději do 4.3.2022 elektronicky na:  krasolitvinov@centrum.cz

Námitky:                              Lze podat písemně do 15- ti min. po ukončení příslušné části závodu s vkladem 1 000 Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Prezentace:                         Prezentace závodníků končí 30 min. před začátkem každé kategorie

Losování:                            Losování pro všechny kategorie se uskuteční v úterý 8.3.2022

Společně s upraveným rozpisem pak bude zaslán na přihlášené kluby.

Vyhlášení výsledků:         Nejpozději do 45 min. po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS.

Časový rozpis závodu:     8.00 - 20.00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven dle počtu přijatých závodníků a včas odeslán přihlášeným klubům na kontaktní e-mail.

Ceny:                                    První tři v každé kategorii obdrží medaile, poháry a věcné ceny.

Všichni obdrží diplomy a drobné dárky.

Upozornění:                        Po celou dobu závodu bude k dispozici na ZS fotograf.                       

Nákres přípravka III. 

 

Schvalovací doložka:                                                                                                       Jana Lehká

Rozpis byl schválen STK ČKS:                                                                                      ředitel závodu                   

 

Předběžný časový rozpis:     

Podkrušnohorská Bruslička:       

08:00 - 10:00 hod              Přípravka I.,II.,III.

10:00 - 12:00 hod              Žačky nejmladší B,C

12.00 - 12:30 hod               oběd rozhodčí

12:30 - 14:30 hod              Žačky mladší B,C

14:30 - 15:30 hod              Žačky B,C

15:30 - 16:30 hod              Juniorky B,C

16:30 - 18:00 hod              Přípravka Adult


 

Vložil if .::. 11.03.2022