Historie a současnost oddílu

Oddíl krasobruslení v Litvínově byl založen již roku 1955, zároveň s ukončením výstavby zimního stadionu.

O samotných začátcích oddílu víme jen to, že se již v letech 1956-1960 se oddíl pokusil o uspořádání prvních krasobruslařských závodů v rámci přeboru oddílů.

V této době v oddíle aktivně působila později velice známá a populární Míla Kučerová (Nováková), budoucí trenérka špičkových závodníků Hany Maškové a sourozenců Romanových.

V 60. letech se oddíl opíral již o zkušené funkcionáře a trenéry jako byli pan Tarant, Vinš a Janata. V této době se také datují i počátky úspěšné trenérské dráhy pana Patočky a paní Kusé.
V těchto letech již vyrůstají v oddíle úspěšní závodníci z žen např. Kajtlová, Jíšová, Janatová, Tarantová a z chlapců Vinš junior, který získává titul přeborníka Severočeské oblasti a účastní se
několikrát mistrovství ČSR.

V 70. letech pořádá oddíl již každoroční krasobruslařský závod "Malou cenu Litvínova", který si postupně získal značnou oblibu a popularitu. 

V oddíle se objevují nové talenty jako Jitka Šlechtová, Alena Buriánková, Alena Fenclová, Markéta Švajglová, Karel Zelenka a další.

Oddíl krasobruslení již v této době dbá o svůj další růst pravidelným náborem nových talentů, které získává z kurzu bruslení pro děti předškolního věku. Za zvlášť dobré ohodnoceníportovních výsledků je umístění mezi nejlepšími 20 oddíly v republice.

V počátcích 80. let získal oddíl souhlas vrcholných orgánů Čs. krasobruslařského svazu ke změně názvu svého závodu na "Velkou cenu Litvínova", která v roce 2016 oslaví již své 30. jubileum.
 

V čele oddílu se v letech 1970 - 1986 vystřídala řada funkcionářů, kteří bojovali za to, aby oddíl přes ekonomické a finanční problémy, organizační těžkosti a strnulý systém řízení sportu v minulých letech nezanikl. Jmenujme alespoň pány Sečanského a Kašáka. V roce 1987 stanul v čele oddílu dosavadní předseda oddílu a v současné době člen představenstva HC Litvínov o.s., Petr Lehký, který převedl oddíl z bývalé TJ do tehdejšího HC Chemopetrol Litvínov a zabezpečil mu tak potřebné podmínky pro další existenci.

Vložil jana .::. 29.10.2012